Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

darioosh
Reposted frombluuu bluuu
darioosh
Reposted frombluuu bluuu

October 15 2017

darioosh
1412 cddb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 14 2017

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
darioosh
Reposted frombluuu bluuu
darioosh
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawalkthemoon walkthemoon
darioosh
Reposted frombluuu bluuu
darioosh
Reposted frombluuu bluuu

October 03 2017

darioosh
Reposted frombluuu bluuu

September 28 2017

darioosh
Reposted frombluuu bluuu

September 19 2017

darioosh
Reposted frombluuu bluuu

September 10 2017

darioosh
8939 ef46
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
darioosh
Reposted frombluuu bluuu

September 03 2017

darioosh
9443 e32e
Reposted fromdusix dusix

July 29 2017

darioosh
darioosh
Reposted frombluuu bluuu

July 22 2017

darioosh
Reposted frombluuu bluuu

July 18 2017

darioosh
7847 eff1
darioosh
7172 ef4b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl